Výtvarná výchova

Informace o předmětu

Výuka estetické výchovy na našem gymnáziu probíhá ve dvou předmětech, hudební a výtvarné výchově. Oba se vyučují od prvního do čtvrtého ročníku, kdy studenti získávají základní znalost jak možností tvořivé práce ve škole, tak teorie. Od pátého ročníku si studenti sami volí, zda v příštích dvou letech chtějí pokračovat ve studiu výtvarné nebo hudební výchovy. Podle zájmu studentů mohou být otevřeny i semináře - volitelné předměty.

Pro výtvarnou výchovu jsou užívány dvě speciální učebny. Dílna výtvarné výchovy je vybavená hrnčířským kruhem, pecí na keramiku a tiskařským lisem. Rýsovna má i technické vybavení pro využití práce s počítačem, a projekční zařízení. V teoretických hodinách jsou často užívány prezentace, připravované jak vyučujícími, tak studenty.

Estetická výchova nepatří jen do školní výuky, v mnoha směrech se prolíná s mimoškolními aktivitami, podílí se na činnosti kroužků školního kulturního klubu, vedených i některými z vyučujících, je součástí života školy i života studentů. Do značné míry dává podobu i prostředí školy, umožňuje studentům různých ročníků od nejmladších po nejstarší maturanty podílet se na společné práci nejen pro školu. Tradiční estetickovýchovné kurzy, pořady v aule školy, předvánoční Zpívání, spolupráce s dramatickým kroužkem, vystoupení studentů i mimo školu patří také do náplně práce výukové oblasti estetické výchovy.

Za VO Mgr. Lucie Matoušková
FotogalerieUčitelé

Mgr. Lucie Matoušková

M. A. Eva Vlčková