Fyzika

Informace o předmětu

V letošním školním roce se fyzika na našem gymnáziu učí v 2. až 7. ročníku osmiletého studia s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. ročníku je výuka doplněna jednou za 6 týdnů dvouhodinovým cvičením. To je věnováno provádění laboratorních prací a řešení složitějších úloh, které tematicky navazují na probírané učivo. Většina vyučovacích hodin probíhá v dobře vybavené pracovně fyziky nebo v laboratoři.

Na základě středoškolského studia fyziky a příbuzných oborů by naši studenti měli být schopni zvládnout vysvětlení běžných fyzikálních jevů z přírody i z praktického života. Zároveň jsou i teoreticky připraveni k případnému dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů na vysokých školách. V předposledním nebo také v posledním ročníku se studenti s hlubším zájmem o fyziku mohou rozhodnout pro volitelný předmět - seminář z fyziky. V něm si prohlubují znalosti ve všech základních fyzikálních oborech a po jeho absolvování jsou dobře připraveni k maturitní zkoušce i k přijímacím zkouškám na VŠ. V rámci semináře se také zúčastňují přednášek a exkurzí, které vhodně doplňují výuku a rozšiřují jejich všeobecný přehled (například jaderná elektrárna Temelín, reaktor MFF UK, gama-nůž nemocnice Motol, Den s fyzikou, DOD na MFF atd.). Někteří studenti se také účastní fyzikálních soutěží - olympiád, experimentální soutěže…

Za VO Mgr. Lenka BergerováOdkazy

ARCHIMEDIÁDA -> http://fo.cuni.cz/index.php?file=9&who=student
Fyzikální soutěž

Články a dění na fyzikální téma -> http://fyzika.net/
Autor a zaroveň student Tomáš Jirotka zde publikuje články a zajímavosti týkající se fyziky.

Fyzikální kabinet Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech -> http://kabinet.fyzika.net/
Na těchto stránkách naleznete nejen většinu důležitých informací z „fyzikálního života\" naší školy, jako je kupříkladu seznam připravovaných akcí a přednášek, termíny fyzikální olympiády, odkazy na zajímavé fyzikální stránky, návody na stavbu fyzikálních pomůcek, fyzikální JAVA aplety a podobně, ale i odkazy na stránky týkající se užití fyziky jako vědy využité v široké oblasti lidského působení.

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA KATEGORIE A, B, C, D -> http://fo.cuni.cz/index.php?file=5&who=student
Fyzikální soutěž

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA KATEGORIE E, F -> http://fo.cuni.cz/index.php?file=8&who=student
Fyzikální soutěž pro žáky

Fyzweb - rozcestník fyziky -> http://fyzweb.cuni.cz
Studenti MFF UK a nejen oni spravují tento komplexní a velmi obsáhlý web, který se zevrubně věnuje fyzice ze všech možných úhlů i stupně obtížnosti.

Popularizace vědy - televizní pořad a jeho stránky -> http://www.popularis.cz
Plno zajímavých informaci včetně videosouborů, záznam pořadů z TV vysílání a další a další hlavně poutavých údajů ze všech vědeckých okruhů.

Přehled studijních textů z Knihovničky fyzikální olympiády -> http://fo.cuni.cz/index.php?file=25&who=student
Doplňující texty k fyzikální olympiádě.

Zajímavé fyzikální pokusy -> http://fyzika.gymnachod.cz/sem/langr/pokusy.html
Seminární práce jednoho studenta, Martina Langra. Jde o pokusy, které nemají ve fyzice až tak vysoké důležitosti. Jsou ale zajímavé pro diváka. Jsou do jisté míry paradoxní. To znamená, že se chovají jinak, než by diváci předpokládali. Tyto pokusy ukazují jak se lidé nechají snadno nachytat fyzikou. V pokusech jsou uplatněny různé fyzikální zákony a zajímavosti.


Učitelé

Mgr. Lenka Bergerová

Mgr. Jarmila Hlináková

Mgr. Saskia Polomská

RNDr. Dana Šimánková