Hudební výchova

Informace o předmětu

Výuka estetické výchovy na našem gymnáziu probíhá ve dvou předmětech, hudební a výtvarné výchově. Oba se vyučují od prvního do čtvrtého ročníku, kdy studenti získávají základní znalost jak možností tvořivé práce ve škole, tak teorie. Od pátého ročníku si studenti sami volí, zda v příštích dvou letech chtějí pokračovat ve studiu výtvarné nebo hudební výchovy. Podle zájmu studentů mohou být otevřeny i semináře - volitelné předměty.

Pro hudební výchovu je užívána speciální učebna, která je vybavena mnoha různými hudebními nástroji, např. varhánky, kytary, ukulele, flétny, zvonkohry, rytmické nástroje... Pochopitelně je využívána i audiovizuální technika. Součástí výuky hudební výchovy je hudební teorie, historie hudby, zpěv, poslech a hra na nástroje.

Estetická výchova nepatří jen do školní výuky, v mnoha směrech se prolíná s mimoškolními aktivitami, podílí se na činnosti kroužků školního kulturního klubu, vedených i některými z vyučujících, je součástí života školy i života studentů. Do značné míry dává podobu i prostředí školy, umožňuje studentům různých ročníků od nejmladších po nejstarší maturanty podílet se na společné práci nejen pro školu. Tradiční estetickovýchovné kurzy, pořady v aule školy, předvánoční Zpívání, spolupráce s dramatickým kroužkem, vystoupení studentů i mimo školu patří také do náplně práce výukové oblasti estetické výchovy.

Za VO Mgr. Libor Sládek
Učitelé

Mgr. Iveta Bušková

Mgr. Libor Sládek

Mgr. Veronika Vyskočilová