Španělský jazyk

Informace o předmětu

Výuka španělského jazyka probíhá od sekundy. Na nižším stupni gymnázia je časová dotace dvě hodiny týdně. Na vyšším stupni probíhá výuka celkem čtyři hodiny týdně, z toho jedna hodina týdně je věnována konverzaci (ve vyšších ročnících s rodilým mluvčím.

Výuka probíhá podle učebnice Nueva Aventura 1+2 a Aventura 3, která je svou rozmanitostí a tématy uzpůsobena věku studentů. V hodinách pracujeme s mnoha dalšími obrazovými, zvukovými a textovými materiály. Samozřejmostí je pravidelné využívání moderních technologií.

Každoročně se naši studenti zúčastňují soutěží ve španělském jazyce a často dosahují velmi pěkných výsledků. Někteří naši studenti si volí hispanistiku jako obor svých vysokoškolských studií. Kromě soutěží studenti pravidelně navštěvují divadelní představení, výstavy, kulturní pořady a workshopy spojené se španělskou kulturou.

Za VO PhDr. Andrea AlonUčitelé

PhDr. Andrea Alon