Francouzský jazyk

Informace o předmětu

Výuka francouzského jazyka probíhá v sekundě, tercii a kvartě po dvou hodinách týdně, v kvintě, sextě, septimě a v oktávě po čtyřech hodinách týdně.

Studenti pracují s učebnicemi Nouveau Quartier libre, Édito i s dalšími francouzskými učebnicemi, používáme různé doplňkové materiály (audionahrávky, video, DVD, články z novin a časopisů, úryvky z knih).

Každý rok se studenti účastní konverzační soutěže ve francouzském jazyce.

Oktaváni si mohou vybrat francouzštinu jako jeden z maturitních předmětů a navštěvovat seminář francouzské konverzace a reálií.

V rámci projektového vyučování studenti sext a septim stráví jeden den na Francouzském lyceu v Praze, kde se aktivně účastní vyučování a studenti lycea stráví jeden den na naší škole. Studenti našeho gymnázia zastupovali Českou republiku na týdenním mezinárodním studentském fóru na téma Znalostní společnost, kde v rámci workshopů a závěrečné konference prezentovali své názory na aktuální společenskovědní témata. Forum bylo pořádáno Francií v rámci jejího předsednictví Evropské unii.

Studenti kvint, sext a septim se zúčastnili výměnného pobytu se studenty francouzského lycea v Pornicu.

Za VO Mgr. Hana Farská
Učitelé

PhDr. Andrea Alon

Mgr. Hana Farská