Chemie

Informace o předmětu

Předmět chemie se v našem gymnáziu vyučuje dvě hodiny týdně od 3. do 8. ročníku. Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními, která probíhají s periodicitou 1-krát za šest týdnů. Žáci si při provádění experimentů ověřují platnost dříve získaných teoretických poznatků, naučí se pečlivosti při práci i spolupráci ve skupině.

Pro potřeby naší výuky využíváme odbornou učebnu a společnou laboratoř chemie a fyziky, které jsou vybaveny chemickými pomůckami a didaktickou technikou. Výuka je doplňována demonstračními pokusy, se složitějšími experimenty a chemickými výrobami se žáci seznamují prostřednictvím videozáznamů nebo materiálů na internetu.

Na vyšším gymnáziu si studenti mohou zvolit dvouhodinový výběrový předmět – seminář z chemie, který navazuje na probrané základní učivo a umožňuje studentům prohloubit a rozšířit chemické znalosti. Také se zaměřují hlouběji podle zájmu a budoucí profesionální orientace na některá vybraná témata konkrétních chemických oborů. Současně seminář pomáhá s přípravou na přijímací zkoušky z chemie na vysoké školy. Během školního roku semináře doplňujeme návštěvami zajímavých přednášek na VŠCHT nebo různými exkurzemi. V minulých letech jsme navštívili několik ústavů Akademie věd, radioterapii v Nemocnici Motol, Leksellův gamanůž i další místa. Většina studentů semináře z chemie je velmi úspěšná při přijímacích zkouškách na vysoké školy i při dalším studiu.

Mimo rámec výuky se naši studenti mohou účastnit chemické olympiády i dalších aktuálně pořádaných soutěží. Každý rok vždy několik studentů postoupí do obvodních nebo krajských kol a obsadí přední místa.

Za VO RNDr. Dana ŠimánkováOdkazy

1. Učebnice chemie: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/ucebnice/26/lekce
2. Multimediální učebnice chemie pro gymnázia: http://e-chembook.eu/
3. Chemie na GNJ (1. +2. roč.): http://chemie.gjn.cz/index.html
4. Periodická tabulka: http://www.prvky.com/
5. Studijní text a materiály k výuce biochemie na středních školách: http://www.studiumbiochemie.cz/
6. E-learning VŠCHT Praha pro středoškoláky: https://studuj.vscht.cz/priprav-se
7. Chemické výpočty: https://chemicke-vypocty.cz/
8. Chemický vzdělávací portál - PSP, názvosloví, výpočty: http://chemie.gfxs.cz/index.php
9. STEP - krok k popularizaci vědy a výzkumu: http://step.vscht.cz/
10.Animace: https://www.chemie-interaktiv.net/ff.htm
11.Výuková videa - NEZKRESLENÁ VĚDA: https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/
12.CHEMIE PRO SPOLUŽÁKY - Příklady: https://www.chemieprospoluzaky.cz/priklady/?book=1&chapter=37
13.CHEMIE PRO SPOLUŽÁKY - Pokusy: https://www.chemieprospoluzaky.cz/pokusy/?book=3&chapter=116
14.Termodynamika (Martin Bojkovský - diplomová práce):
https://studiumchemie.cz/xdUjbauGpI/uploads/materialy/Martin_Bojkovsky/diplomka_www/">https://studiumchemie.cz/xdUjbauGpI/uploads/materialy/Martin_Bojkovsky/diplomka_www/
15.Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ: https://studiumchemie.cz/
16.Názvosloví: https://www.nazvoslovi.cz/
17.Celá chemie: http://canov.jergym.cz
18.Výuková videa - NEZKRESLENÁ VĚDA: https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/
19.Animace: https://www.chemie-interaktiv.net/ff.htm
20.Chemická olympiáda: https://olympiada.vscht.cz/cs/


FotogalerieUčitelé

RNDr. Marie Kindermannová

Mgr. Eva Marxová

PaedDr. Martina Semorádová

RNDr. Dana Šimánková