Německý jazyk

Informace o předmětu

Německý jazyk se na našem gymnáziu vyučuje od sekundy. Nižší gymnázium má časovou dotaci 2 hodiny týdně, vyšší gymnázium 4 hodiny týdně, z nichž je jedna věnována konverzaci. Starší ročníky mají navíc možnost volitelného konverzačního semináře.

Žáci pracují se šestidílnou učebnicí Schritte international, nižší gymnázium už přešlo na novou verzi učebnice Schritte international neu, jejíž součástí jsou kromě poslechů i videa k lekcím.

Naši žáci se každoročně účastní konverzační soutěže v německém jazyce (olympiáda NJ), často dosahují velmi pěkného umístění.

Žáci, kteří se rozhodnou pro maturitu z německého jazyka, dosahují dobrých výsledků.

Za VO PhDr. Jaroslava Šťastná
Učitelé

Mgr. Jana Janská

Mgr. Alena Smlsalová

PhDr. Jaroslava Šťastná

Mgr. Veronika Vyskočilová