Anglický jazyk

Informace o předmětu

Anglický jazyk provází naše žáky po celou dobu studia. Vyučuje zde sedm českých učitelů a americký lektor. Žáci prvního ročníku jsou na základě vstupního testu rozděleni do tří skupin. V průběhu studia může vyučující navrhnout přeřazení žáka do jiné skupiny. Od tercie pak pokračuje každá třída ve dvou skupinách. Od tercie pak pokračuje každá třída ve dvou skupinách.

Vyučujeme podle řady učebnic nakladatelství Cambridge pro přípravu na mezinárodně platné zkoušky University of Cambridge Esol Examinations (KET, PET, FCE, CAE).


Výuku doplňujeme četbou časopisů a knih v angličtině. Navštěvujeme také anglická divadelní představení. K procvičení a doplnění učiva využíváme počítačovou a jazykovou učebnu. Starší studenti mají možnost navštěvovat semináře anglického jazyka. V oktávě dělíme studenty do skupin podle jejich plánů, tzn. podle toho, zda budou z AJ maturovat, nebo skládat CAE či jinou zkoušku.

Většina studentů oktáv (loni 73 %) složí každý rok zkoušku CAE. Získávají tak certifikát na úrovni C1 (mnozí i C2). Vzhledem k pravidlům stanoveným MŠMT jim jsou tyto certifikáty uznány jako náhrada školní maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Mladší studenti mají možnost účastnit se jazykově-poznávacího zájezdu do anglického města York, pro starší připravujeme jazykové a poznávací zájezdy na další zajímavá místa v Anglii. Jsme rádi, že jsme po covidové přestávce mohli opět začít jezdit.

Za VO Ing. Jana ŠrollerováOdkazy

Help for English -> http://www.helpforenglish.cz
výborný český web pro studium AJ


Učitelé

Mgr. Iveta Bušková

Mgr. Jana Haškovcová

Mgr. Zuzana Lomíčková

Mgr. Fialová Silva

Mgr. Alena Smlsalová

Ing. Jana Šrollerová

Mgr. Dana Tomanová

Mgr. Kamila Zahálková