Anglický jazyk

Informace o předmětu

Anglický jazyk provází naše žáky po celou dobu studia. Vyučuje zde sedm českých učitelů a americký lektor. Žáci prvního ročníku jsou na základě vstupního testu rozděleni do tří skupin. V průběhu studia může vyučující navrhnout přeřazení žáka do jiné skupiny. Od tercie pak pokračuje každá třída ve dvou skupinách.

Vyučujeme podle řady učebnic nakladatelství Cambridge pro přípravu na mezinárodně platné zkoušky University of Cambridge Esol Examinations (KET, PET, FCE, CAE).


Výuku doplňujeme četbou časopisů Ready, Gate a Bridge a knih v angličtině. K procvičení a doplnění učiva využíváme počítačovou a jazykovou učebnu. Starší studenti mají možnost navštěvovat semináře anglického jazyka. V oktávě dělíme studenty do skupin podle jejich plánů, tzn. podle toho, zda budou z AJ maturovat, nebo skládat CAE či jinou zkoušku.

Většina našich absolventů dosahuje úrovně B2-C1 Evropského referenčního rámce. Více než polovina studentů složí každý rok zkoušku CAE. Získávají tak certifikát na úrovni C1 (mnozí i C2). Vzhledem k pravidlům stanoveným MŠMT jim jsou tyto certifikáty uznány jako náhrada školní maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Mladší studenti mají možnost účastnit se jazykově-poznávacího zájezdu do anglického města York, pro starší připravujeme jazykový a poznávací zájezd na další zajímavá místa v Anglii. Tyto akce byly v loňském roce z pochopitelných důvodů zrušeny, ale doufáme, že brzy bude možné znovu bez obav vycestovat.

Při distanční výuce v minulém školním roce jsme pracovali v prostředí Microsoft Teams. Naučili jsme se tak mnoho nových věcí a probrali jsme téměř vše, co bylo v plánu. Nyní se těšíme, že se zase budeme s našimi žáky setkávat osobně.

Za VO Ing. Jana ŠrollerováOdkazy

Help for English -> http://www.helpforenglish.cz
výborný český web pro studium AJ


FotogalerieUčitelé

Mgr. Iveta Bušková

Mgr. Jana Haškovcová

Mgr. Zuzana Lomíčková

Mgr. Fialová Silva

Mgr. Alena Smlsalová

Ing. Jana Šrollerová

Mgr. Dana Tomanová

Mgr. Kamila Zahálková